Svatá cesta

- z Prahy do Staré Boleslavi podél dochovaných kapliček

Pozn.: Pro zbožné poutníky jsou modlitby ke všem stojícím kaplím zde, nebo k jednotlivým kaplím vždy v textu níže.

Prahu a Starou Boleslav navždy spojil hlavní patron české země, svatý Václav. V předvečer své smrti putuje z Prahy do Staré Boleslavi, aby poté, co získá korunu mučednictví, bylo jeho tělo slavně převezeno zpět ze Staré Boleslavi do Prahy.

Pouto mezi Prahou a Starou Boleslaví bylo v 17. století podtrženo vybudováním tzv. Svaté cesty (Via sancta), tedy vystavěním čtyřiačtyřiceti kapliček, které lemovaly tehdejší cestu mezi oběma městy. Pravda, tato cesta nevede přesně místy, kudy putoval kníže svatý Václav, to jí ovšem neubírá na symbolice ani významu.

Svatá cesta začínala u pražské Poříčské brány a končila u mostu přes Labe do Staré Boleslavi. Zmíněných 44 kapliček bylo stylizováno vpravdě barokně: obraz ve výklenku byl rozdělen na dvě části. V horním oblouku byla zobrazena vždy madona podle poutního místa, které dalo kapli název. (Poutní místa, jimž byly kaple zasvěceny, byla seřazena pěkně podle abecedy - od kaple Aitlické až po kapli Zbraslavskou.) V dolní, větší části byl výjev ze života svatého Václava. Nahoře v oblouku byla napsána loretánská invokace. (Loretánská litanie má právě čtyřiačtyřicet invokací.) Na levé vnitřní stěně byla napsána mariánská modlitba a na pravé stěně modlitba svatováclavská. V nice byl ještě erb a jméno donátora. Kapličky byly od sebe vzdáleny na délku Karlova mostu (nebo se to aspoň tak tradovalo).

Svatá cesta tak spojila mariánský i svatováclavský kult, neboť Stará Boleslav je jak sídlem tzv. Palladia země české, tedy milostného ochranného obrazu Panny Marie, tak místem mučednické smrti svatého knížete.

Svatou cestu vybudovali pražští jezuité, mezi nimiž vynikl Jan Tanner. Ten také vydal publikaci, v níž je každá kaplička přesně zdokumentována, takže dnes přesně víme, jak která kaplička byla vyzdobena (bohužel nevíme vždy, kde přesně stála).

Ze čtyřiačtyřiceti původních kapliček se dochovalo méně než polovina. Uvnitř Prahy nenalezneme již žádnou. Naši pouť proto zahájíme u kapličky svatého Václava v Sokolovské ulici naproti Invalidovně. [modlitby]

Zcela jistě nepatří mezi původní kaple, ale kde jinde začít, když Poříčská brána již nestojí? Při budování železniční dráhy na Denisovo nádraží padly tři nebo čtyři kapličky Svaté cesty. Snad na jejich připomínku byla zbudována tato kaple sv. Václava, stojící vlastně v náspu někdejší železniční trati. Jsme tedy na místě přibližně mezi třetí a čtvrtou původní kaplí.

Nyní se vydáme na poměrně dlouhou trasu k první kapli, která se dochovala. Stojí až na Klíčově. Cestou se můžeme zastavit na místech, kde pravděpodobně některé kapličky stály.

Vyrazíme tedy Sokolovskou ulicí na východ směrem k Palmovce. Míjíme nové krabicovité budovy v místech bývalé továrny Rustonka. Zde někde stávala kaple čtvrtá v pořadí, tzv. Brněnská.

Pokračujeme dále Sokolovskou ulicí kolem Palmovky, kde stávala kaple pátá, Budějovická.

Podjíždíme mosty u Balabenky. Vlevo vidíme benzinovou pumpu - místo kaple šesté, Chlumecké.

Opatrně se přesuneme přes křižovatku a pokračujeme po Sokolovské ulici až k divadlu Gong. Někde za tímto divaldlem (patrně v Čihákově ulici) stávala kaplička sedmá, Chomutovská.

Dále přijedeme až k mostu přes potok Rokytku, kde stávala další kaple, v pořadí osmá, kaplička Družecká.

Na rušném náměstí OSN vidíme na rohu Raiffeisen banku - tady někde stávala kaple Jičínská, devátá.

Končí putování pohodlné rovinné a začíná stoupání. Odbočíme vlevo Jandovou pod viadukt, za mostem odbočíme hned vpravo ulicí Ke Klíčovu a jakmile to půjde, odbočíme za továrními objekty cestou doleva, až do ulice Pod Krocínkou. Tak tady, jak jsou ty kontejnery na tříděný odpad, si můžeme představit desátou kapli Kladskou.

A teď nás čeká nejnáročnější úsek - dostat se na Klíčov. I zdatní cyklisté nyní sesednou z kola a půjdou radši pěšky ulicí Pod Krocínkou do prudkého kopce. Zhruba v půli stoupání si můžeme odpočinout u zmizelé kapličky jedenácté, Heyndorffské. Až vystoupáme na konec, vydáme se doleva ulicí Klíčovskou a pokud se dostaneme více doprava na kruhový objezd, tak máme nejhorší úsek pouti za sebou. Z kruhové křižovatky zamíříme ulicí Čakovickou, kterou lemuje po pravé ruce pole. Po chvilce spatříme vpravo v poli první (snad) dochovanou kapli Horažďovickou, pojmenovanou podle poutního místa Bor u Horažďovic. Svatý Václav zde byl vyobrazen, kterak lisuje víno. [modlitby]

Ať už jste došli přes pole až ke kapličce nebo ne, nyní pokračujeme dále Čakovickou ulicí. Než přejedeme po mostě Kbelskou ulici, pohleďme vlevo - tady stávala kaple třináctá, Hradčanská.

Na světelné křižovatce odbočíme doleva směrem ke stanici metra Letňany. Na poli vidíme nepochybně původní kapli Jeníkovskou. Svatý Václav v ní na vyobrazení posílá posly do Říma. [modlitby]

Podíváme-li se pozorně na poli ještě více vpravo, můžeme spatřit další kapli - spíš schovanou mezi křovinami - kapli patnáctou, Kájovskou. Cesta k ní však žádná nevede ... [modlitby]

Vraťme se zpět na světelnou křižovatku a pokračujme po Mladoboleslavské ulici do Kbel. Po cycklostezce A265 se nám pojede příjemně. Pozorným neunikne vpravo vedle silnice památník prvního rozhlasového vysílání v ČSR. U zastávky Důstojnické domy mohou poctivci odbočit Hůlkovou ulicí vlevo k informační tabuli o neexistující kapli šestnácté, Kladrubské, a pak se vrátit zpět na cyklostezku. Ostatní pokračujeme až k zastávce Letecké muzeum - pozor - nepřejeďte parkoviště leteckého muzea - tady musíme z cyklostezky odbočit doleva do areálu bývalých kasáren, kde nalezneme dochovanou kapli sedmnáctou, Krupskou. [modlitby]

Pokračujeme dále cyklostezkou na východ. U světelné křižovatky nalezneme informační panel s vyobrazením, kde stála kaple osmnáctá, Chlumecká. Cyklotrasa A265 nás odvede z hlavní silnice vlevo až na malebné náměstíčko. Ano, zde je nejkrásnější, protože nejnovější kaple Kutnohorská. Obec Kbely postavile její věrnou repliku na jaře 2018. Více takových obcí! Díky jí za to! [modlitby]

Vydejme se u rybníku doleva ulicí Bakovskou. Naproti Lidovému domu zde stála kaple Loretánská. Na křižovatce odbočíme doprava Toužimskou ulicí k nádraží, kde stávala kaple Hájecká. Vrátíme se na cyklotrasu A265, podjedeme železniční trať a dojedeme znovu na hlavní silnici. Utáhneme přilbice, zapneme blikátka, děti před sebe a respektujíce pravidla silníčního provozu mineme již neexistující kapli Litomyšlskou. Po chvilce nudného šlapání spatříme vlevo mezi golfovými jamkami kapli 23. Nezamyslickou, na níž se sv. Václav ujímá vlády nad Moravou po vyhnání Svatoboje. [modlitby]

Dále po hlavní silnici, ale ne tak daleko v poli, na nás čeká kaple Nicovská. [modlitby]

A již jsme na začátku Vinoře. Hlavní silnice zatáčí vlevo a my hned za zatáčkou odbočíme doleva do ulice Semtínské ke kapli Hornojiřetínské neboli Obergürgentálské, pětadvacáté v pořadí. Škoda, že se svatováclavský obraz nezachoval - znázorňoval známou scénu, na níž blahoslavený Podiven zahřívá své nohy ve šlépějích svého pána Václava, kráčejícího bosky v krutém mrazu sněhem. [modlitby]

Vrátíme se na Mladoboleslavskou a jedeme z kopce dolů do Vinoře až ke hřbitovu, kde jako Růže tajemná rozkvétá 26. kaple Pakenská (dle Nové Paky). Podívejte se pozorně nahoru do oblouku kapličky: jsme u jediné kaple, kde se zachoval aspoň kousek původní výzdoby - nápis ROSA MYSTICA. Oroduj za nás, abychom se báli těžkého hříchu jako jedu, jenž bezbožná Drahomíra svému synu Václavu do nápoje přimísila... [modlitby]

Vyjedeme dále severovýchodním směrem ven z Prahy, abychom po necelém kilometru odbočili doprava - těsně před halou Pražské strojírny - ulicí Štěpánovskou, a před Cukrovarským rybníkem doleva. Další kaple stojí až za koncem rybníka a je dosti zarostlá. Nemůžete ji však přejet, protože cesta dál nevede. Podle měření vzdáleností jsme minuli dvě neexistující kaple, Plzeňskou a Hradopražskou, takže stojíme u kaple Svatokřížšké. Před kaplí je "kukátko" - když se podívate skrz sklíčko, uvidíte původní výzdobu kaple. Svatý Václav stoluje u svého bratra Boleslava. Ovšem tento výjev se týká nikoliv kaple Svatokřížské, ale kaple Hradopražské. Někteří badatelé se domnívají, že je to ona. Vyberte si. [modlitby]

Teď se musíme vrátit až k hlavní silnici, po níž se vydáme doprava, opustíme hlavní město Prahu a přes údolíčko dojedeme setrvačností až ke kapli Svatojakubské (podle některých badatelů Svatokřížské) vpravo od silnice. Pod svatojakubskou Pietou byl vyobrazen klíčový okamžik Václavovy mučednické smti u kruhu dveří kostela. [modlitby]

Projedeme Podolankou a zastavíme u posledního domu po pravé ruce. Ve stráni v zahradě na nás vykukuje kaple. Příliš se ostatním nepodobá, ale my si radši budeme myslet, že se jedná o kapli Svatomikulášskou, s obrazem oběšení blahoslaveného Podivena, jehož tělo zůstalo po tři roky neporušené. [modlitby]

Šlapeme dále do kopce až ke kapli nepochybně 32. Rokycanské, kde dánský král Erik ve snu vidí, že s pomocí svatého Václava zvítězí nad nepřáteli. [modlitby]

Další kapli navštívíme za odbočkou do Jenštejna. Kaple Římovská, třiatřicátá, zachycovala pád Drahomíry do pekel. [modlitby]

Míříme na Dřevčice kolem zaniklé Svatohorské kaple až ke kapli Sečenské, která stojí na začátku obce. Svatý Václav zde asertivně blesky rozehnal sněm, který jej nechtěl uznat za svatého... [modlitby]

Popojedeme ke kapli Šternberské, která stojí naproti dřevčické hospodě. (Nespleťte si ji s kapličkou svatého Jana Nepomuckého, která stojí VEDLE hospody.) Svatý Václav zázrakem vysvobodil malostranské vězně. (Na místě tohoto zázraku, tedy na Malostranském náměstí v Praze, byly nedávno objeveny pozůstatky svatováclavská kaple - v budově dnešní Matematicko-fyzikální fakulty UK.) [modlitby]

Opustíme Dřevčice a dostaneme se ke kapli 38. Strašenské. Tady opatrně, není kde zastavit a provoz je hustý. Snad máte štěstí a kaple se ještě nepřevrátila na silnici. I bratrovrah Boleslav se může kát a polepšit, jak bylo možné vidět ve výklenku. [modlitby]

Konečně doputujeme k Brandýsu, vynecháme dvě někdejší kaple a zastavíme v parčíku u kaple Vartenské, v níž svatý Václav pomáhá Přemyslu Otakarovi v boji proti Maďarům. [modlitby]

A blížíme se konci. Poslední dochovaná kaple nás očekává před železničním přejezdem, kaple Vyšehradská, na níž zemští patroni míří ke hrobu svatého Václava zpívajíce. [modlitby]

Zde naše pouť bohužel musí skončit. Dvě poslední kaple již neuvidíme. Předposlední Zbraslavská stávala někde na dnešním brandýském náměstí a poslední Staroboleslavská před kamenným mostem přes Labe. Znázorňovala rodokmen císaře Leopolda I., který (aspoň podle autora) vedl až ke svatému Václavu. Inu, PR je PR.

Baroko skončilo, svatý Václav však své dědictví chrání dál. Děkuji, že jste i Vy šli v jeho šlépějích.Zájemce zvu na každoroční cyklopouť ke svatému Václavu, která začíná 28. září v 6:00 u kapličky naproti Invalidovně.Zdroje:

via-sancta.cz

www.wikipedia.cz

www.mapy.cz