15 Římovská

· 33. Římovská

U silnice za odbočkou na Jenštejn.

Donátorem této kaple byl hrabě Jan z Valdštejna. Jedná se o 33. kapli, s názvem Římovská, podle Madony loretánské z Římova, která byla zobrazena ve výklenku.

V dolní části obrazu bylo možné vidět pád Drahomíry do pekel, když spílá vozkovi za to, že poklekl při zvonění k pozdvihování svátosti.

Uzdravení nemocných, nejmilostivější matko boží Maria, jejíhožto Římovského obrazu ukazuje se, že nemocné uzdravováváš, když oni tě za to důvěrně žádají; skrze tu nesmírnou radost, kterou jsi měla, když tvůj nejmilejší syn s velkou slávou a velebností svou mocí na tebe vstoupil; prosím tebe, vyžádej mi tu milost od Boha, ať nyní s boží pomocí vystoupím z hlubiny svých těžkých hříchů a zlých návyklostí a potom k tobě božskou milostí a mocí vstoupím do nebe. Při tom odvrať ode mne všecky mé duchovní nemoci, ano i tělěsné, jestli je to k spasení duše mé. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jehožto bezbožná matka Drahomíra, když její vozka, slyšev zvonění k pozdvihování velebné svátosti sesedna z koně poklekl, rozlobivší se velmi zlořečila a trestáním božím hned se propadla; prosím tebe skrze své orodování, vypleň z České země všeliké zlořečení, aby spravedlivý Pán Bůh pro ně přísně netrestal celého království. Amen.

Příští kaple je na začátku Dřevčic.