3 Jeníkovská

· 14. Jeníkovská

Na poli vedle stanice Letňany

Na poli vidíme kapli čtrnáctou v pořadí, kapli Jeníkovskou, zasvěcenou Madoně loretánské z Golčova Jeníkova.

Donátorem kaple byl Karel Leopold, hrabě Carreto de Millesimo.

Obraz v kapli zachycoval svatého Václava, jak posílá posly do Říma, aby zjistil, jaké církevní slavnosti se v Římě konají na den sv. Kosmy a Damiána a archanděla Michaela.

Panno nejmoudřejší a přemilosrdná matko Maria, která v svém Lauretánském chrámečku v Jeníkově nápodobná dobrodiní lidem před tvým obrazem nábožně se modlícím prokazováváš jako v svém někdejším nazaretském domu, poníženě prosím tebe skrze sladkou lásku, kterous svého nejmilejšího syna v jeho dětském věku svými panenskými prsy kojívala a líbávala. Připusť mně jako dobrotivá matka, když se k tobě budu utíkati v jakýchkoli důležitostech a úzkostech, zvláště pak v hodině smrti, a mlékem svého mateřského potěšení občerstvi a potěš mne jak nejlépe bude k spasení duše mé. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jenž uslyšev od svých legátů k Janovi Desátému papeži vyslaných jaká by slavnost byla v Římě na den svatých Kosmy a Damiána, a na den svatého Michala Archanděla s velikým počtem mší svatých držána, vzdychavě jsi sobě žádal také takovou v Čechách pobožnost zarazit, a předpověděl jsi, že mezi těma dvěma svátky také někdy tvůj svátek držeti se bude. Oroduj za nás, ať po své smrti k tobě i ke všem jiným svatým dostanem se do nebe a tam s vámi ať chválíme a ctíme Pána Boha věčně. Amen.

Teď popojedeme ještě kousek směrem ke stanici metra Letňany.