18 Strašenská

· 38. Strašenská

Před Brandýsem naproti bývalé cihelně.

Donátor 38. kaple byl hrabě Ferdinand z Harrachu. Jméno dostala podle Madony Strašínské.

Na obraze bylo kromě Madony zobrazeno uzdravení u hrobu svatého Václava a kající Boleslav, který rozdává almužny chudým.

Královno patriarchů, nejsvětější rodičko boží Maria, jejížto obraz v Strašení více než ode dvou set let jak okolní, tak i přespolní lid s nemalým podle těla i duše užitkem nábožně ctí, při kterém také kněz Martin Strakonický, muž svatopověstný, duchem prorockým a zázraky (jak se od předků našich povídalo), se stkvoucí dlouho bydlil a svatosti nabyl. Skrze tu radost, kterou máš v nebi z toho, že když jsi vzata byla do nebe, nalezla jsi tam pro sebe připravenou větší slávu, nežli se mysliti může, tak že plnost tvé slávy převyšuje všecku slávu všech svatých lidí i všech andělů božích. Prosím tebe, pomoz mi přijít do nebe a tam se z té slávy tvé radovati na věky. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, o jehožto zázracích, když se rozešla pověst po křesťanských krajinách, putovali ze všech stran nemocní k tvému hrobu, z nichž čtyřicet sám Boleslav, tvůj bratr již kající s potěšením na jeden den uzdravených spatřil a je almužnou obdaroval; prosíme tebe, uzdrav také předně duše naše a potom i těla. Utěš smutné, zažeň vše zlé a potěš všecky nemocné, neduživé v celém tvém království Českém. Amen.

Nyní pojedeme až do Brandýsa, další kaple je v parčíku vedle silnice po levé straně.