14 Rokycanská

· 32. Rokycanská

Za Podolankou nalevo u silnice.

Stojíme u Rokycanské kaple, která je 32. v pořadí. Donátorem byl Jaroslav, hrabě ze Šternberka, biskup litoměřický.

Ve výklenku byla zobrazena Rokycanská madona z gotického kostela Panny Marie.

Obraz svatováclavského cyklu představoval spícího dánského krále Erika, kterému se ve snu zjevuje Kristus a dává mu znamení, že s pomocí sv. Václava zvítězí nad nepřáteli.

V modlitbách mariánského cyklu skončily odkazy na bolesti Panny Marie, od tohoto zastavení jsou v modlitbách zmiňovány již jen její radosti a její sláva.

Hvězdo jitřní, nejjasnější Panno Maria, jejížto obraz v Rokycanech zůstávající, třikrát z ohně vyskočil. Skrze svatou radost duše tvé, kterouž jsi oplývala tehdáž, když tvůj nejmilejší syn na den velikonoční po svém radostném z mrtvých vstání tobě se ukázal u veliké slávě a tebe potěšil; poníženě prosím, vyžádej nám tu milost od Boha, ať s jeho pomocí povstanu z svých hříchů skrze svaté pokání a do nich se zase nevracuji, jako Kristus Pán umřev jednou, více neumírá. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jehožto nevinnou smrt Kristus Pán ukřižovaný ukázav se Erikovi Dennemarskému, králi vyjeviti a jeho napomínání ráčil, aby tebe vzýval s tou nadějí že skrze tebe nad nepřáteli zvítězí a potom také takové jako ty mučedlnictví dosáhne, což se i stalo skutkem; poníženě prosím tebe, oroduj za nás a pomoz nám k tomu, ať zvítězíme nade všemi svými nepřáteli viditelnými i neviditelnými. Amen.

Následující kaple je vlevo u silnice za odbočkou na Jenštejn.