5 Krupecká

· 17. Krupecká

Na parkovišti leteckého muzea

Donátorem této kaple, v pořadí sedmnácté, byl Kryštof, hrabě Vratislavský.

Kaple nese název podle poutního místa v Krupce a zobrazovala tamní sochu piety z roku 1669, k níž se poutníci ubírají v kleče svatými schody.

Svatý Václav na vyobrazení vyzývá kouřimského knížete Radslava Zlického k osobnímu souboji.

Panno mocná, ano ze všech nejmocnější Maria, jenž všecko což chceš od Boha vyprositi můžeš a krom jiných nesčíslných příležitostí také to jsi vyprosila, že skrze tvůj slavný obraz, kterýž pod Krupkou se ctí, všemohoucí Bůh převeliké zázraky činiti ráčí. Skrze tu bolest, kterou jsi měla, když pro Herodesovou ukrutnost s svým milým synáčkem do Egypta jsi utíkat musela, kdežto jsi celých sedm let v těžké chudobě a nouzi zůstávala, prosím tebe, rač mne ze všech mých těla i duše nebezpečenství nyní i vždycky vytrhnouti, aby duše má nezahynula věčně. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jenž proto, aby se nevylévala krev křesťanského lidu, sám jsi se potýkati chtěl s kouřimským knížetem, nespravedlivě do země tvé vpadajícím, jehož znamením svatého kříže s pomocí svatých andělů šťastně jsi přemohl a k víře křesťanské s jeho lidem přivedl; dej nám také šťastně zvítěziti nade všemi našimi nepřáteli, jak duchovními, tak tělesnými. Amen.

Nyní pojedeme dále po Mladoboleslavské ulici, za světelnou křižovatkou odbočíme vlevo cyklotrasou, která nás přivede k další kapli.