2 Horažďovická

· 12. Horažďovická

Na Klíčově

Stojíme u kaple, která byla již dvanáctá v pořadí a nese název Horažďovická, podle toho, že ve výklenku byla zobrazena Panna Maria z poutního místa Loreta v Boru u Horažďovic.

V dolní části výklenku byl zobrazen svatý Václav, jak lisuje víno.

Donátorem kaple byl František Eusebius, hrabě z Pottingu.

Matko Stvořitele a předůstojná paní naše Maria, kteráž těm, kteříž tebe v tvém Horažďovském obraze náležitě ctí a tebe za pomoc prosí, dobročinnou matkou se ukazuješ. Poníženě prosím tebe, skrze to velké nepohodlí, kteréž jsi trpělivě snášela, když jsouc těhotná a přišedši do Betléma, nikdež hospody míti nemohla, ale do hovadského chléva jsi jíti musela. Vypros mi tu milost, ať trpělivě snáším nepohodlí tohoto na světě putování, a po mé smrti rač mou duši přijmouti do příbytku nebeského. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jenž z pouhé cti a lásky k velebné svátosti sám jsi na vinici pracoval, sám hrozny sbírával a víno z nich tlačíval, kteréž potom kněžím pro mši svatou jsi daroval, prosím tebe, rač nám skrze své mocné u Boha přímluvy vyprositi úrodu země a požehnání práci naší. Uděl nám při tom také vína duchovní radosti, ať žádný hřích nikdy nezarmucuje duší našich, zvlášť v hodinu smrti. Amen.

Nyní pojedeme dále po Čakovické, přejedeme nadjezdem Kbelskou a zastavíme se u semaforů u odbočky ke stanici metra Letňany.