16 Sečenská

· 35. Sečenská (Seč u Blovic)

Na začátku Dřevčic.

Tato 35. kaple nese název Sečenská, podle obrazu madony stojící na břehu rozbouřeného moře z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Seči u Blovic.

Donátorem kaple byl hrabě Humprecht Jan Černín z Chudenic.

Sv. Václav na obraze rozhání pomocí blesků sněm, který ho nechtěl uznat za svatého.

Potěšení zarmoucených, nejmilosrdnější matko maše Panno Maria, pro kterouž všemohoucí Bůh také v Seči mnohé z rozličných příčin zarmoucené lidi vyslyšev, milostivě jich potěšiti, a to, čehož sobě žádali, jim uděliti ráčil; skrze ty všecky ctnosti a dobré skutky, kteréž jsi po seslání Ducha svatého na tomto světě k větší cti a slávě boží k potěšení, k naučení a k dobrému příkladu vší křesťanské církve až do své smrti činila, prosím tebe potěš mně ve všech mých úzkostech, zvláště pak v hodinu smrti mé, ať mohu silně a náležitě doufati, že umřu v milosti boží. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jenž jsi se pohanským pánům chtějícím na sněmě naříditi, aby tebe žádný za svatého a nevinně zabitého neměl, v povětří ukázal, a na to hned od zbouřeného povětří čtyřicet z nich hromem zhynulo. Prosíme tebe, chraň ještě z nebe České království, nedej, nedej hubiti nás. Bojuj za nás proti všem bezbožným, aby nezvítězili nad námi, ani katolického náboženství více v Čechách nepotlačili. Amen.

Příští kaple je naproti dřevčické hospodě, nalevo od silnice.