13 Svatomikulášská

· 31. Svatomikulášská

Snad na zahradě ve stráni na konci Podolanky.

Není jisté, zda tato kaple patří mezi kaple Svaté cesty, protože má jiný tvar a na rozdíl od jiných kaplí je obrácena k severu. Pokud je původní, pak se pravděpodobně jedná o 31. kapli, tzv. Svatomikulášskou, jejímž donátorem byl baron Jan Pavel Leopold z Walderode.

V horní části byla zobrazena socha Panny Marie Foyenské z kostela sv. Mikuláše na Malé Straně. Je to kopie sochy, která byla nalezena v belgické vsi Foy.

Ve svatováclavském obrazovém cyklu byla zobrazena scéna oběšení bl. Podivena, který byl popraven z rozkazu knížete Boleslava. Podle legendy pak zůstalo jeho oběšené tělo po tři léta neporušeno.

Bráno nebeská, nejblahoslavenější Panno Maria, jejížto obraz, kterýž se ctí v kostele svatého Mikuláše na Malé Straně z toho samého dřeva, v kterém tvůj zázračný Fogenský obraz nalezen jest na způsob tvého zázračného Ašprykolenského obrazu udělaný, mnohým nábožným lidem ve všelijakých potřebách prospěšné útočiště bývá; skrze tu bolest, kterous měla, když tvého nejmilejšího syna do hrobu položili, prosím tebe, přimluv se za mne, ať po časné smrti mám otevřenou bránu do nebeského království. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jehožto nejmilejší dvořenín blahoslavený Podivín byv rozkazem nemilostivého Boleslava knížete na stromě oběšen, tři léta neporušený visel, kteréhožto času nebeském bleskem a zpěvy andělskými oslaven jest; potom jak jsa přenesen do hlavního kostela, tam, nedaleko tvého hrobu odpočívá; prosím tebe, dej nám to pro lásku jeho, ať my také se tebe, jakožto milého našeho patrona přidržujeme a jak jeho, tak tebe uzříme v nebi na věky v nebeské slávě. Amen.

Příští kaple je na kopci vlevo od silnice.