11 Svatokřížská

· 29. Svatokřížská

U Cukrovarského rybníka ve Vinoři.

Dvacátá devátá kaple v pořadí se jmenuje Svatokřížská, a to podle již zaniklého kostela svatého Kříže Většího v Praze na Františku. Mariánský obraz bolestné Panny Marie z tohoto cyriackého kostela byl zobrazen v jejím výklenku. Donátorem kaple byl baron Wolf Maxmilián z Lamingenu, spíše známý jako "Lomikar".

Na druhém obraze pronáší svatý Václav při své poslední večeři přípitek ke cti svatého archanděla Michaela, který jeho duši na úsvitě druhého dne doprovodí do nebe.

Dome zlatý a hodný příbytku svatého Ducha Panno Maria, kterouž pobožní křesťané v převzácném obrazu v kostele svatého Kříže na Starém Městě pražském ne bez dosažení mnohých duchovních i tělesných dobrodiní nábožně ctí; skrze tu srdečnou bolest, kterous měla, když Longyn bok tvého milého syna přeostrým kopím až do srdce probodl, tak že z něho vytekla poslední krůpěj krve a vody; prosím tebe, vypros mi tu milost, ať mé srdce vždycky jest zavřeno ďáblu a otevřeno svatému Duchu a láska boží ať v něm přebývá jako v svém domě. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jenž při své poslední večeři po napomenutí svých věrných k pravému křesťanskému náboženství každému jsi podal koflíček vína, ke cti svatého Michala archanděla, probošta rajského, jenž měl tvou duši hned na úsvitě do nebe uvésti, prosíme tebe, vyžádej nám tu milost od Pána Boha, aby tentýž svatý Michal archanděl v hodinu smrti naší přijal naše duše pod svou ochranu a uvedl je do nebeského království. Amen.

Nyní se vrátíme na hlavní silnici a budeme pokračovat směrem z Prahy. Na začátku první mimopražské vesnice, Podolanky, uvidíme po pravé straně u silnice další kapli.