8 Nicovská

· 24. Nicovská

Na poli před Vinoří u silnice

Donátor 24. kaple byl Tomáš Sartorius, břevnovský opat.

Obraz Matky Boží znázorňoval pozdně gotickou sošku Panny Marie s Ježíškem ze 16. století z Nicova u Plánice, proto se kaple nazývá Nicovská.

Svatý Václav na obraze posílá posly k papeži do Říma se žádostí, aby se mohl vzdát trůnu, předat jej svému bratrovi Boleslavu a vstoupit do kláštera do řádu sv. Benedikta.

Nádobo poctivá, přeblahoslavená Panno Maria, jejížto obraz Nycovský byv od kacířů s jinými pobožnými obrazy pod kotel pivovarní do ohně uvržen, shořeti v něm nemohl, ale z ohně vyskočil; skrze tu velikou bolest, kterous měla, když tvůj milý syn všecek raněný před ukřižováním stál u svatého kříže na Kalvarské hoře a žalostivě vzhlédl na tebe; ty pak jeho ušlechtilé tváři pro jeho krev a rány a pro své slzy dobře viděti jsi nemohla; prosím tebe, obrať ke mě své milosrdné oči ne pro zásluhy mé, ale že jsi matka milosrdenství. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jenž ze svaté náklonnosti k duchovnímu stavu poslav legáty k římskému papeži žádal jsi za dovolení, abys mohl knížectví České Boleslavovi, bratru svému postoupiti a sám do řádu svatého Benedikta se dáti; vypros nám to, aby žádná čest a žádná rozkoš od Boha našeho nás neodvedla a k zatracení nepřivedla. Amen.

Následující kaple je na začátku Vinoře, za zatáčkou musíme odbočit do Semtínské ulice doleva.