12 Svatojakubská

· 30. Svatojakubská

Na začátku Podolanky.

Třicátá kaple v pořadí neboli Svatojakubská, podle Piety v klášteře minoritů u svatého Jakuba na pražském starém městě.

Na druhém obraze je klíčová scéna smrti svatého Václava, kterak se drží kruhu ve dveřích kostela svatých Kosmy a Damiána.

Archo úmluvy, nejmilostivější matko Maria, jejížto předivná a přemnohá dobrodiní při tvém veleslavném obrazu v kostele svatého Jakuba v Starém Městě pražském lidu prokázaná, velmi mnohými obětmi na památku prokázaných milostí v kostele zavěšenými se dokazují; skrze tu srdečnou bolest, kterous měla, když jsi svého nejmilejšího syna z kříže sňatého na svůj klín vzala, jeho ran se dotýkala, krev jeho slzami z jeho tváří smývala a šátkem stírala; prosím tebe, přijmi v svou mateřskou ochranu mou bídnou duši, když vyjde z mého těla v hodinu smrti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jenž od bratra svého u dveří kostela svatých Kosmy a Damiána po jitřní raněn jsi byl a když on leknutím upustil meč z ruky, ty jsi mu ho zase s políbením podal, po čemž však přece od něho a od služebníků jeho zamordován jsi byl. Prosíme tebe, vyžádej nám tu milost od Boha, ať viníkům svým tak opravdově odpouštíme viny, jako žádáme, aby nám Pán Bůh naše viny odpustil. Amen.

Nyní projedeme Podolankou. V zahradě posledního domu Podolanky po pravé straně silnice stojí další kaple.