10 Pakenská

· 26. Pakenská

U vinořského hřbitova.

Donátorem 26. kaple byl hrabě Jáchym Slavata.

Kaple je zasvěcena Matce Boží z Nové Paky, kde je uctívána socha, kterou podle legendy nalezl horník v dole a umístil ji nejdříve v dutině stromu a později vystavěl kapli.

Obraz v dolní části zachytil svatého Václava, jak odmítá otrávený nápoj, který mu podává jeho matka kněžna Drahomíra.

Je to jediná kaple, v níž se částečně zachovala původní výzdoba. Všimněte si nahoře v oblouku nápisu Rosa mystica - Růže tajemná.

Růže tajemná a přemilá matko naše Panno Maria, jejížto obraz se ctí na Pakách, před čtyřmi sty a šedesáti lety v stříbrných dolích nalezený, proti rozličným neduhům a zvláště proti padoucí nemoci jest za lékařství; skrze tu bolest, kterous měla když tvůj nejmilejší syn maje umříti, svatého Jana tobě a tebe svatému Janu poroučel; prosím tebe, poroučej mne svému nejmilejšímu synu ve všech mých jak duchovních, tak tělesných potřebách a zvláště v hodinu smrti mé. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jenž bezbožné matce své Drahomíře, když ti jedem smíšeného nápoje podávala, vnuknutím božím řekl jsi: že sice ještě ne, ale brzo po tom skrze ni máš z tohoto světa sjíti. Po čemž ona Boleslava, tvého bratra na tebe popudila; prosíme tebe, vyžádej nám tu spasitelnou bázeň od Boha, ať se bojíme každého, zvláště těžkého hříchu více, nežli jedu, aby duše naše nebyla otrávena, ale setrvala v milosti boží, jenž jest život její. Amen.

Teď nás čeká složitější cesta. Na konci Vinoře, před strojírenskými halami, odbočíme doprava ulicí Štěpánovskou a před potokem doleva k Cukrovarskému rybníku.