4 Kájovská

· 15. Kájovská

Na poli na začátku Kbel

Dále v poli vidíme patnáctou kapli, kapli Kájovskou. V horní části obrazu byla znázorněna gotická madona z poutního kostela nanebevzetí Panny Marie z Kájova, a svatý Václav byl vyobrazen, jak nosí v zimě chudým dříví z lesa.

Donátorem kaple byl Bohumír Kapoun, arciděkan krumlovský.

Panno ctihodná a ke všem dobrotivá Maria, kteráž v Kájově v svém od dávna zázračném obrazu od nábožných poutníků, zvláště skrze zlaté soboty ctěna býváš, a prokazováním rozličných dobrodiní jim se odměňováváš; prosím tebe skrze tvé přesladké potěšení, kteréž jsi cítívala v srdci, když jsi své přerozkošné děťátko na svém panenském klínu držívala. Měj také o mně nyní péči, jako o své, jakkoli až posavad nezdárné a neposlušné dítě, čehož nyní srdečně lituji a připovídám s tvou pomocí opravdově se polepšiti a tebe, jakožto svou nejmilejší matku vždycky napotom milovati a ctíti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, skrze tu velikou pokoru, s kterou jsi k chudým v zimě tajně nosíval dříví, a skrze tu pokornou trpělivost, s kterou jsi hajnému, stěžujícímu sobě, že mu kdos ukrádá dříví, poručil, aby koho nejprve dopadne, notně (však krom tváře) zbil. Po čemž sám dobrovolně na ránu jsi jemu přišel, a nebyv od něho v tmách poznán, těžce jsi ubyt byl. Prosíme tebe, vyžádej nám to, ať příkoří a křivdy nám od jiných činěné pro Boha trpělivě snášíme a skrze to pokuty povinně za své hříchy na světě odbejváme. Amen.

Nyní se vrátíme na Mladoboleslavskou a budeme pokračovat do Kbel. K další kapličce musíme jet na parkoviště leteckého muzea.