9 Hornojiřetínská

· 25. Hornojiřetínská

V Semtínské ulici ve Vinoři.

Stojíme u 25. kaple, Hornojiřetínské, podle Jiřetínské Madony s Ježíškem v náručí obklopené rozkvetlými keři.

Ve výklenku byla zobrazena další část svatováclavské legendy - svatý Václav jako kajícník kráčí v zimě nocí bos sněhem a za ním blahoslavený Podiven, zahřívající své nohy v jeho šlépějích.

Donátorem této kaple byl Jan Bedřich, hrabě z Valdštejna.

Nádobo výborné pobožnosti Panno Maria, jejížto obraz, ten, kterýž se v Obergürgentálu chová, od několika let pro mnohá dobrodiní, kteráž milostivý Pán Bůh na tvou, milosrdná matko, přímluvu ubohým lidem k tobě se důvěrně utíkajícím prokázati ráčil, vysoce vážen, ctěn a slavný učiněn jest; skrze tu srdečnou bolest, kterous měla když jsi viděla, jak tvého milého syna přibíjejí na kříž a jak hojná krev z jeho nesčíslných ran až na zem tekla; prosím tebe, rač mi přispěti k pomoci, když srdce mé nějakou ouzkostí neb žalostí jako hřeby raněno a proraženo bývá. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jenž pro čest boží nočním časem bosýma nohama také v té nejkrutější zimě navštěvoval jsi kostely, až jsi po sobě krvavé šlépěje nechával, na něž když došlapoval Podivín, tvůj nejvěrnější dvořenín, cítíval svých noh a celého těla zahření; oroduj za nás, ať nám Pán Bůh dá tvého svatého života šlépějí následovati a když ho budeme za něco prositi, ať modlitby naše vyslyšeti ráčí. Amen.

Následující kaple stojí u zastávky MHD U hřbitova.