17 Šternberská

· 36. Šternberská

Naproti dřevčické hospodě.

Tato kaple nese název podle svého donátora, hraběte Václava ze Šternberka. Byla 36. v pořadí a zasvěcena byla Madoně zelenohorské.

Svatováclavský obraz zachycoval zázrak, který se stal při převozu těla svatého Václava z Boleslavi do Prahy, spojený s propuštěním vězňů na Malé Straně.

Pomocnice křesťanů vždycky k pomáhání tebe vzývajícím laskavě hotová Maria, jejíž obraz, kterýž Šternberský slove a nyní ve Vídni jest ve veliké vážnosti, od kacířského pána pod kotel v pivovaru do ohně vržený bez porušení, ale ne bez pokuty boží z ohně vyskočil. Skrze tvé slavné na nebe vzetí, kterým tě tvůj milý syn oslaviti ráčil, co nejponíženěji mohu, prosím tebe, rač při mně býti, když se budu bráti z tohoto světa a mně milostivě pomáhati proti zlým duchům, kteříž tehdáž nejvíce na mne dotírati budou. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Svatý Václave, jehož svaté tělo, když se na poručení bratra tvého Boleslava beze cti z Boleslavě do Prahy vezlo, přes tři řeky s vozem i s lidmi, kteříž při něm byli, zázračně přeneseno jest. Pak na malostranském rynku zastavivši se s vozem, žádným způsobem odvezeno býti nemohlo, dokud všichni vězňové z blízkého vězení propuštěni nebyli; prosíme tebe, vyžádej nám to, aby naše duše šťastně vyšla z vězení tohoto světa a od svatých andělů do nebe přenesena byla. Amen.

Následující kaple stojí při hlavní silnici k Brandýsu. Prosím dbejte na zvýšenou bezpečnost, na krajnici je málo místa.